Stres w pracy

Niniejszy artykuł pod tytułem Po jakim kierunku studiów najłatwiej jest znaleźć pracę? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Po jakim kierunku studiów najłatwiej jest znaleźć pracę? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Stres w pracy pojawia się wówczas, gdy wymagania i naciski przełożonego są bardzo wysokie a pracownik nie jest w stanie sobie z nimi poradzić.

Czynniki ryzyka

Zwiększone ryzyko stresu w pracy powodują czynniki:
– charakter pracy: monotonia i brak zróżnicowania w pracy
– za dużo obowiązków w pracy albo za mało zadań
– restrykcyjnie godziny pracy
– brak bezpieczeństwa zatrudnienia lub trudności w otrzymaniu awansu
– niskie kwalifikacje lub brak możliwości awansu
– złe relacje ze współpracownikami i z przełożonym
– zła komunikacja w firmie
– brak równowagi między pracą a życiem prywatnym

Skutki stresu w pracy

Stres w pracy wpływa na zdrowie pracownika, jego kreatywność i wydajność. Następstwami mogą być:
– popełniane niezamierzone błędy,
– niechęć do zmian w pracy
– brak zainteresowania pracą
– nieefektywna, nieproduktywna praca
– częsta absencja w pracy, kłopoty ze zdrowiem (depresja)
– odejście z pracy

Zapobieganie stresowi w pracy bądź wymaga starań zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika.