Stres w pracy

Stres w pracy pojawia się wówczas, gdy wymagania i naciski przełożonego są bardzo wysokie a pracownik nie jest w stanie sobie z nimi poradzić.

Czynniki ryzyka

Zwiększone ryzyko stresu w pracy powodują czynniki:
– charakter pracy: monotonia i brak zróżnicowania w pracy
– za dużo obowiązków w pracy albo za mało zadań
– restrykcyjnie godziny pracy
– brak bezpieczeństwa zatrudnienia lub trudności w otrzymaniu awansu
– niskie kwalifikacje lub brak możliwości awansu
– złe relacje ze współpracownikami i z przełożonym
– zła komunikacja w firmie
– brak równowagi między pracą a życiem prywatnym

stres w pracy 2

Skutki stresu w pracy

Stres w pracy wpływa na zdrowie pracownika, jego kreatywność i wydajność. Następstwami mogą być:
– popełniane niezamierzone błędy,
– niechęć do zmian w pracy
– brak zainteresowania pracą
– nieefektywna, nieproduktywna praca
– częsta absencja w pracy, kłopoty ze zdrowiem (depresja)
– odejście z pracy

stres-w-pracy-3

Zapobieganie stresowi w pracy bądź wymaga starań zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika.