Co może doprowadzić do obniżenia jakości pracy w firmie?

Niniejszy artykuł pod tytułem Po jakim kierunku studiów najłatwiej jest znaleźć pracę? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Po jakim kierunku studiów najłatwiej jest znaleźć pracę? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Nie wszystkie działania mające na celu podniesienie jakości i wydajności pracy przynoszą w firmie pożądany efekt. Realizacja projektów, motywowanie pracowników mają czasem negatywne skutki.

Podstawowe błędy

  • Przeciążenie pracą, wyznaczanie zbyt wielu zadań, które mają być realizowane w krótkim czasie przy niewielkim wsparciu kierownictwa
  • Brak swobody, osoba realizująca zadanie ma niewiele do powiedzenia w sprawie wyboru metod i sposobów pracy
  • Niskie wynagrodzenie, zbyt duża ilość pracy w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia
  • Zanik więzi międzyludzkich, brak pracy zespołowej i integracji grupy w realizacji zadań
  • Niesprawiedliwość, nierówne traktowanie pracowników
  • Konflikty wartości, niezgodność między zasadami, którymi kieruje się pracownik a wymaganiami stawianymi w pracy

Skutkiem takich niefortunnych działań jest wyczerpanie pracowników i mała motywacja do wykonywania zadań. Posunięcia te dotykają obszaru efektywności i wydajności zarówno jednostki jak i grupy.