Co może doprowadzić do obniżenia jakości pracy w firmie?

Nie wszystkie działania mające na celu podniesienie jakości i wydajności pracy przynoszą w firmie pożądany efekt. Realizacja projektów, motywowanie pracowników mają czasem negatywne skutki.

Podstawowe błędy

 Przeciążenie pracą, wyznaczanie zbyt wielu zadań, które mają być realizowane w krótkim czasie przy niewielkim wsparciu kierownictwa
 Brak swobody, osoba realizująca zadanie ma niewiele do powiedzenia w sprawie wyboru metod i sposobów pracy
 Niskie wynagrodzenie, zbyt duża ilość pracy w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia
 Zanik więzi międzyludzkich, brak pracy zespołowej i integracji grupy w realizacji zadań
 Niesprawiedliwość, nierówne traktowanie pracowników
 Konflikty wartości, niezgodność między zasadami, którymi kieruje się pracownik a wymaganiami stawianymi w pracy

Gdzie szukać pracy dla studentów

Skutkiem takich niefortunnych działań jest wyczerpanie pracowników i mała motywacja do wykonywania zadań. Posunięcia te dotykają obszaru efektywności i wydajności zarówno jednostki jak i grupy.