Dlaczego firmy transportowe są zadłużone?

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba zadłużonych firm transportowych w Polsce stale rośnie. Co jest tego przyczyną?

Przyczyny złej kondycji firm transportowych

Główne źródła kłopotów:

 słaba zdolność kapitałowa polskich przewoźników
 zatory płatnicze, opóźnienia w realizacji zobowiązań przez jedną firmę powodują kłopoty z płynnością finansową podwykonawców
 rosnące ceny paliw
 rozdrobnienie branży, brak kierowców
 niekorzystne zmiany w przepisach prawnych dotyczących przewozu międzynarodowego
 niska marża, świadczenie usług transportowych przestaje się opłacać

Działania naprawcze

Efektywne firmy transportowe podejmują:

 sprawne zarządzanie i marketing w firmie
 wprowadzenie polityki optymalizacji kosztów
 szybkie wdrażanie zmian po nowelizacjach prawnych
 zmiany w taborze (nowoczesna flota transportowa)
 wdrożenie rozwiązań monitorujących pracę kierowców

Branża transportowa w Polsce wymaga kompleksowych działań naprawczych i wsparcia ze strony państwa.