Dlaczego firmy transportowe są zadłużone?

Niniejszy artykuł pod tytułem Po jakim kierunku studiów najłatwiej jest znaleźć pracę? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Po jakim kierunku studiów najłatwiej jest znaleźć pracę? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba zadłużonych firm transportowych w Polsce stale rośnie. Co jest tego przyczyną?

Przyczyny złej kondycji firm transportowych

Główne źródła kłopotów:

 • słaba zdolność kapitałowa polskich przewoźników
 • zatory płatnicze, opóźnienia w realizacji zobowiązań przez jedną firmę powodują kłopoty z płynnością finansową podwykonawców
 • rosnące ceny paliw
 • rozdrobnienie branży, brak kierowców
 • niekorzystne zmiany w przepisach prawnych dotyczących przewozu międzynarodowego
 • niska marża, świadczenie usług transportowych przestaje się opłacać

Działania naprawcze

Efektywne firmy transportowe podejmują:

 • sprawne zarządzanie i marketing w firmie
 • wprowadzenie polityki optymalizacji kosztów
 • szybkie wdrażanie zmian po nowelizacjach prawnych
 • zmiany w taborze (nowoczesna flota transportowa)
 • wdrożenie rozwiązań monitorujących pracę kierowców

Branża transportowa w Polsce wymaga kompleksowych działań naprawczych i wsparcia ze strony państwa.