Gdzie warto szukać pracy?

Podejmując poszukiwanie pracy należy wykazać się cierpliwością, dużą aktywnością i bezpośrednim kontaktem. Należy mieć dobrze opracowane CV i list motywacyjny. Gdzie się udać? Gdzie szukać pracy?

Niezbędnik

Poszukując pracy weź pod uwagę:

 portale społecznościowe Facebook
 serwisy specjalistyczne  Goldenline i Linkedin
 bazy CV
 ogłoszenia na terenie miasta i w okolicy
 branżowe ogłoszenia
 urzędy Pracy, doradców zawodowych
 kontakty prywatne, znajomych

Efektywne działania

Wykaż operatywność i podejmij samodzielne działania.

 zamieść własną ofertę w lokalnej prasie i na tablicach ogłoszeń
 odwiedź zakłady pracy i firmy i zostaw swoje CV
 umawiaj się na spotkania w sprawie pracy i odbieraj telefony w tej sprawie
 rozdaj znajomym ulotkę z ofertą
 korzystaj z praktyk, stażu i wolontariatu
 bierz udział w targach i giełdzie pracy
 składaj aplikacje o pracę osobiście
 korzystaj z portali internetowych