Jak być dobrym pracodawcą?

Niniejszy artykuł pod tytułem Po jakim kierunku studiów najłatwiej jest znaleźć pracę? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Po jakim kierunku studiów najłatwiej jest znaleźć pracę? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Być dobrym pracodawcą nie jest łatwo. Kiedyś kojarzono ten termin z osobą, która godziwie lub dobrze płaci oraz daje stałe miejsce zatrudnienia pracownikowi. Dziś oczekiwania wobec pracodawcy są większe.

Cechy dobrego pracodawcy

Żeby być dobrym pracodawcą należy:

 • Sprawnie podejmować decyzje
 • Musi zachować spokój i nie dać się wyprowadzić z równowagi
 • Mówić spokojnym ale zdecydowanym głosem
 • Nie narzeka na pracowników w obecności innych osób, wszelkie zastrzeżenia kieruje bezpośrednio do nich w cztery oczy
 • Chwalić i doceniać pracowników
 • Brać odpowiedzialność za porażki zespołu
 • Sukcesy zawsze są wypracowane przez zespół – mówić o tym
 • Słucha i jest dostępny dla pracowników
 • Musi zaufać pracownikom ale monitorować ich działanie

Czego wystrzegać się?

Nie używać takich określeń:

 • Nic mnie to nie obchodzi, ma być zrobione i już!
 • Ma być tak jak mówię!
 • Jeszcze nie zrobione?
 • Nie będę za was świecił oczami!

Dobry szef jest otwarty na pomysły pracowników, docenia ich i wymaga.