Jak być dobrym pracownikiem?

Niniejszy artykuł pod tytułem Po jakim kierunku studiów najłatwiej jest znaleźć pracę? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Po jakim kierunku studiów najłatwiej jest znaleźć pracę? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Być dobrym pracownikiem nie jest łatwo. Sprostać wszystkim wymaganiom pracodawcy, mieć z nim i ze współpracownikami dobre relacje to prawdziwe wyzwanie.

Dobre zasady

Działaj według zasad:
– Poznaj reguły współpracy w grupie, przestrzegaj je
– Pytaj jeśli masz wątpliwości
– Realizuj cele firmy
– Informuj przełożonego o sytuacjach trudnych z klientem
– Bądź samodzielny w działaniu, konsultuj swoje działania
– Dotrzymuj wyznaczonych terminów
– Śmiało zgłaszaj swoje propozycje rozwiązań
– Szanuj swojego przełożonego i kolegów

Cechy dobrego pracownika

Dobry pracownik to osoba:
– Kompetentna i konsekwentna
– Uczciwa i niezawodna
– Słucha uważnie
– Jest zorganizowana
– Skupiona na swoich obowiązkach
– Jest wsparciem dla kolegów i szefa
– Dbająca o rozwój zawodowy

W każdej firmie dobry pracownik jest pożądany. Pracodawca ceni jego profesjonalizm i produktywność . Ważna jest komunikatywność i umiejętność współpracy. Niezbędne są: lojalność w pracy i odpowiedzialność za wykonanie zadania.