Być dobrym pracownikiem nie jest łatwo. Sprostać wszystkim wymaganiom pracodawcy, mieć z nim i ze współpracownikami dobre relacje to prawdziwe wyzwanie.

Dobre zasady

Działaj według zasad:
– Poznaj reguły współpracy w grupie, przestrzegaj je
– Pytaj jeśli masz wątpliwości
– Realizuj cele firmy
– Informuj przełożonego o sytuacjach trudnych z klientem
– Bądź samodzielny w działaniu, konsultuj swoje działania
– Dotrzymuj wyznaczonych terminów
– Śmiało zgłaszaj swoje propozycje rozwiązań
– Szanuj swojego przełożonego i kolegów

Jak być dobrym pracownikiem 2

Cechy dobrego pracownika

Dobry pracownik to osoba:
– Kompetentna i konsekwentna
– Uczciwa i niezawodna
– Słucha uważnie
– Jest zorganizowana
– Skupiona na swoich obowiązkach
– Jest wsparciem dla kolegów i szefa
– Dbająca o rozwój zawodowy

Jak być dobrym pracownikiem 3

W każdej firmie dobry pracownik jest pożądany. Pracodawca ceni jego profesjonalizm i produktywność . Ważna jest komunikatywność i umiejętność współpracy. Niezbędne są: lojalność w pracy i odpowiedzialność za wykonanie zadania.