Jak napisać dobry biznesplan?

Niniejszy artykuł pod tytułem Po jakim kierunku studiów najłatwiej jest znaleźć pracę? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Po jakim kierunku studiów najłatwiej jest znaleźć pracę? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Biznesplan jest dokumentem, który zawiera koncepcję rozwoju przedsiębiorstwa. Dostarcza informacji, niezbędnych do podjęcia decyzji o rozwoju firmy.

Co należy wziąć pod uwagę?

Tworząc plan należy uwzględnić:

 • pomysł na biznes, ale sam w sobie nie wystarczy, aby rozwinąć firmę
 • cel lub cele, które będą realizowane
 • zakres i sposób działania , w jaki te cele zostaną osiągnięte
 • opłacalność planowanego działania
 • oszacowanie ewentualnego ryzyka

Struktura biznesplanu

Każdy biznesplan składa się:

 • wprowadzenia
 • opisu firmy ( profil, historia, struktura, kontakty)
 • informacji o produkcie i procesie produkcyjnym
 • charakterystyki inwestycji
 • planu marketingowego, zasad zarządzania
 • analizy rynku i konkurencji
 • planu finansowego i oszacowania ryzyka (koszty, zyski)
 • podsumowania ( wnioski, analiza szans)
 • załączniki (np. kopie umów, specyfikacje produktów)

Biznesplan powinien być obiektywny i konkretny. Jasno i przejrzyście musi być przedstawiony cel i sposób działania.