Jak uniknąć błędów podczas tworzenia zespołu?

Niniejszy artykuł pod tytułem Po jakim kierunku studiów najłatwiej jest znaleźć pracę? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Po jakim kierunku studiów najłatwiej jest znaleźć pracę? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Dobry zespół pracowniczy rozwija firmę, stymuluje i motywuje do działania. Co jednak dzieje się, gdy pracownicy w przedsiębiorstwie tworzą grupę, w której zwalczają się i ograniczają możliwości zadaniowe innym?

Sygnały ostrzegawcze

  • Pracownicy znają się bardzo dobrze, tworzą zamknięty układ, co nie sprzyja wprowadzaniu zmian
  • Nowi pracownicy są źle przyjmowani, narzucany im jest kodeks postępowania stworzony przez zespół
  • Osoby o odmiennym postępowaniu są wykluczane i etykietowane w zespole
  • Rezygnacja z pracy wartościowych pracowników, gdy nie mogą odnaleźć się w zespole
  • Kreatywność eliminowana w zespole
  • Brak rekrutacji nowych pracowników

Konsekwencje błędów

  • Bezradność działania w obliczu nowych wyzwań
  • Spadek efektywności i wydajności pracy
  • Konflikty w zespole

Aby zbudować dobry, zgrany zespół pracowniczy należy: wprowadzać do zespołu zmienność personalną, dokonywać podziału zadań i obowiązków w grupie, wspierać innowacyjność i kreatywność działania.