Jak uniknąć błędów podczas tworzenia zespołu?

Dobry zespół pracowniczy rozwija firmę, stymuluje i motywuje do działania. Co jednak dzieje się, gdy pracownicy w przedsiębiorstwie tworzą grupę, w której zwalczają się i ograniczają możliwości zadaniowe innym?

na czym polega kierowanie emocjami?

Sygnały ostrzegawcze

 Pracownicy znają się bardzo dobrze, tworzą zamknięty układ, co nie sprzyja wprowadzaniu zmian
 Nowi pracownicy są źle przyjmowani, narzucany im jest kodeks postępowania stworzony przez zespół
 Osoby o odmiennym postępowaniu są wykluczane i etykietowane w zespole
 Rezygnacja z pracy wartościowych pracowników, gdy nie mogą odnaleźć się w zespole
 Kreatywność eliminowana w zespole
 Brak rekrutacji nowych pracowników

Konsekwencje błędów

 Bezradność działania w obliczu nowych wyzwań
 Spadek efektywności i wydajności pracy
 Konflikty w zespole

Aby zbudować dobry, zgrany zespół pracowniczy należy: wprowadzać do zespołu zmienność personalną, dokonywać podziału zadań i obowiązków w grupie, wspierać innowacyjność i kreatywność działania.