Jak weryfikować kontrahentów?

Przedsiębiorcy muszą zdawać sobie sprawę, że konieczne jest weryfikowanie kontrahentów nie tylko przed rozpoczęciem współpracy, ale również w jej trakcie. W jaki sposób można to zrobić?

KRS i CDIDG

Rekomendowane jest przede wszystkim sprawdzenie czy kontrahent znajduje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Koncesje i zezwolenia

Koniecznie trzeba ustalić czy dany kontrahent posiada koncesje lub zezwolenia związane z towarami, które są przedmiotem planowanej transakcji.

Podatnik VAT

Przedsiębiorca powinien także sprawdzić czy jego kontrahent jest zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny. Można to oczywiście zweryfikować przez usługę „sprawdzenie statusu podmiotu VAT”, która jest jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Przedsiębiorca może także podjąć decyzję o złożeniu wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.