Na czym polega kierowanie emocjami?

Niniejszy artykuł pod tytułem Po jakim kierunku studiów najłatwiej jest znaleźć pracę? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Po jakim kierunku studiów najłatwiej jest znaleźć pracę? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Kluczową kompetencją w biznesie jest obecnie zarządzanie emocjami. Umiejętność kierowania uczuciami, ich regulacja i kontrola daje poczucie bezpieczeństwa w pracy.

Istotne zagadnienia

  • Samopoczucie pracowników, ich stabilność emocjonalna ma kluczowe znaczenie dla wydajności i jakości wykonywanej przez nich pracy
  • Należy posiąść umiejętność oddzielenia życia prywatnego od pracy zawodowej
  • Emocje w pracy liczą się o tyle, o ile ułatwiają osiągnięcie wspólnego celu
  • Interakcje ze współpracownikami i osobami z pracy powinny mieć życzliwy ale powściągliwy charakter
  • Nie wolno marginalizować emocji, widząc ich skrajność lub narastanie należy podjąć działania niwelujące ten stan

Czego wystrzegać się?

  •  Kierowania się wyłącznie według litery regulaminu
  • Braku dbałości o potencjał pracowników
  • Lekceważenia motywowania pracowników do pracy
  • Ignorowania znaczenia solidarności grupowej

Dobry, efektywny menedżer sam doświadcza emocji, które skutecznie wykorzystuje do zarządzania zespołem.